Edward Gordon Craig: rewolucyjne Metamorfozy Scenografii i Reżyserii Teatralnej

Edward Gordon Craig (1872-1966) – brytyjski teoretyk teatru, reżyser i scenograf. Rewolucjonizował scenografię poprzez minimalizm i abstrakcję. Jako pierwszy postawił tezę, że właściwym autorem dzieła sztuki scenicznej  powinien być “artysta teatru” – sprawujący kontrolę nad wszystkimi etapami procesu twórczego, posiadający rozległą wiedzę z różnych dziedzin oraz umieszczony poza sceną. W dzisiejszym rozumieniu teatru, za takiego “artystę teatru” należy uznać reżysera. Wpływ Craiga na teatr modernistyczny jest głęboko trwały, nadal inspiruje artystów i kształtuje teatralne tendencje.

edward gordon craig
Źródło obrazu: ibtheatre

Kilka słów o życiu Edwarda Gordona Craiga

Edward Gordon Craig urodził się w Stevenage w Anglii jako syn architekta Edwarda Godwina i sławnej aktorki Ellen Terry. Dopiero w roku 1903, Craig zyskał większą uwagę publiczności, reżyserując spektakle na scenie Imperial Theatre w Londynie.

DYDONA I ENEASZ

Za debiut Edwarda Gordona Craiga uznaje się jego interpretację opery “Dydona i Eneasz” Henry’ego Purcella. Craig zrealizował tę inscenizację w roku 1900, przy współpracy z Royal College of Music w Londynie. Inscenizacja ta była znana z wyjątkowo nowatorskiego podejścia do reżyserii, scenografii i kreacji postaci. Scenografię charakteryzowały:

Wszystko to dodawało głębi i znaczenia wydarzeniom na scenie.

edward gordon craig
Źródło obrazu: https://socks-studio.com

W tym przedstawieniu Edward Gordon Craig wprowadził także innowacyjne techniki oświetleniowe, które pozwalały na tworzenie nastrojowych efektów świetlnych, wzmacniających emocje i dramatyzm wykonywanej opery. 

RYCERZE PÓŁNOCY / WIELE HAŁASU O NIC

W sezonie 1903 Ellen Terry wynajęła na jeden sezon Imperial Theatre w Londynie i powierzyła synowi inscenizację Rycerzy północy Ibsena i Wiele hałasu o nic Williama Shakespeare’a. 

  1. “Rycerze Północy” (Knights of the North): Craig wprowadził w niej nowatorskie pomysły scenograficzne, kładąc nacisk na minimalistyczną scenografię, co było w owym czasie odmienne od dominujących tendencji. Craig użył do Rycerzy północy kotar jako tylnego planu i jedynie takich przedmiotów, które są niezbędne dla akcji. Choć opinie prasy były podzielone, publiczność jednoznacznie odrzuciła tę produkcję, co zapoczątkowało rozdźwięk między Craigiem a brytyjskim teatrem.

  2. “Wiele hałasu o nic” (Much Ado About Nothing): Podobnie jak w przypadku “Rycerzy Północy”, Craig wykorzystał swoje innowacyjne pomysły scenograficzne. Jego minimalistyczne tło sceniczne, oparte na zasadzie abstrakcji i symbolizmu, stanowiło kontrast wobec ówczesnych konwencji, przykładowo scena kościelna została pozbawiona jakichkolwiek przedmiotów. Klimat budował pojedynczy snop światła padający przez nieistniejący witraż. 

Edward Gordon craig
Źródło obrazu: https://socks-studio.com

Inscenizacje Craiga była odważnymi eksperymentem, który zdobył uznanie za swoją oryginalność i artystyczną odwagę – chociaż raczej za granicą niż w Wielkiej Brytanii.

EDWARD GORDON CRAIG I JEGO EUROPEJSKA KARIERA

W Niemczech, dzięki wsparciu hrabiego Kesslera, zyskał uznanie i zainteresowanie. Kessler sprawił, że twórczością Craiga zainteresował się Otto Brahm, podówczas dyrektor Deutsches Theater w Berlinie, i zaproponował mu wystawienie Wenecji ocalonej Otway’a. 

edward gordon craig
Edward Gordon Craig i Isadora Duncan - źródło obrazu https://digitalcollections.nypl.org

W Niemczech poznał Isadorę Duncan. Nazywał ją pierwszą prawdziwą tancerką, jaką widział w życiu. Oczarowany jej sztuką, a zresztą i nią samą, w ciągu dwu lat towarzyszył Isadorze w jej tournée po Europie: Niemczech, Belgii, Holandii, Rosji, wreszcie Włoszech, gdzie osiadł na dłużej. W tym czasie zajął się przede wszystkim pracą teoretyczną. Craig aktywnie tworzył i pisał, publikując książki, takie jak “Sztuka Teatru” oraz “Ku nowemu teatrowi”. Założył również szkołę teatralną we Florencji.

"Hamlet" w interpretacji Edwarda Gordona Craiga

Isadorze Duncan zawdzięczał Craig spotkanie i współpracę z Konstantym Stanisławskim i inscenizację Hamleta w MChAT-cie. Porozumienie wydaje się więcej niż paradoksalne – craigowska estetyka znajdowała się na antypodach aktorstwa realistycznego psychologizmu, do którego dążyli naturaliści, do których zaliczał się Stanisławski. 

Około 1908 r. Stanisławski (...) odważył się zaprosić do Moskwy głównego symbolistę europejskiej sceny (...) Zbyt jednak różniły się metody ich pracy, by przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem. Craig wydawał polecenia i zostawiał Stanisławskiemu ich wykonanie, a sam jechał do Florencji, żeby nadal pracować teoretycznie. Na próbach Stanisławski w naturalny i konieczny sposób sprowadzał wizje Craiga na ziemię, czyli do tego, co da się pokazać na scenie, co zaakceptuje widownia i czemu podołają aktorzy, ratunku szukając w wypróbowanych metodach psychologicznego realizmu. W ten sposób próby trwały 3,5 roku, a irytacja rosła po obu stronach.
J. L. Styan
Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce, tłum. Małgorzata Sugiera, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1995, s. 167.

Craig zdecydował się zlikwidować kurtynę, a na jej miejsce wprowadzić otwarte zmiany dekoracji, podkreślające symboliczność akcji. W tym celu kazał zbudować ruchome parawany, które dały się ustawiać w różnych konfiguracjach. Moskiewskie parawany te w praktyce okazały się na tyle niestabilne, że podobno na premierze padały jak kostki domina. Na wszelki wypadek zaczęto więc opuszczać kurtynę przy każdej zmianie dekoracji.

 

W spektaklu wszystkie elementy scenografii były złote.  Craig zrezygnował z indywidualizmu postaci – stały się one marionetkami bez jakichkolwiek cech wyróżniających. Premiera spotkała się z mieszanym odbiorem, chociaż otaczająca je sława sprawiła, że powtórzono je 400 razy.

Źródło obrazu: https://socks-studio.com

OSTATNIE PRACE EDWARDA GORDONA CRAIGA

Swój ostatni spektakl Craig zrealizował w 1914. Była to Pasja wg św Mateusza oparta o utwór Jana Sebastiana Bacha. Spektakl został całkowicie pozbawiony akcji scenicznej – dążenia minimalistyczne popchnęły Craiga w kierunku ograniczenia widowiska do samych muzyki oraz scenografii.

 

Wybuch I wojny światowej przerwał ambitne plany Edwarda Gordona Craiga. Po 1918 roku jego sława zaczęła blaknąć. Niemniej jego teorie i koncepty od tego czasu nieustannie wpływają na kształt teatru europejskiego i światowego XX i XXI wieku.

Postulaty Edwarda Gordona Craiga

“Sztuka Teatru” (The Art of the Theatre) to książka napisana przez Edwarda Gordona Craiga i wydana po raz pierwszy w 1905 roku. Ta praca stanowi jedno z kluczowych dzieł teoretycznych Craiga, w którym przedstawił swoje poglądy na temat teatru oraz rewolucyjne koncepcje scenografii i reżyserii.

CRAIG i AKTOR czyli teoria nadmarionety

Craig, jak sam twierdził: 

(Aktor) malowniczy w sposobie bycia, umie wykorzystać sytuację, gdy znajdzie się na uboczu zamiast pośrodku sceny; ma głos który zmusza słuchaczy do uwagi, a poza tym nie wie o sztuce więcej niż kukułka o jakichkolwiek twórczych zagadnieniach. Działanie zgodne z planem i zamierzeniem jest sprzeczne z jego naturą.
edward gordon craig
E. G. Craig
O sztuce teatru, tłum. Maria Skibniewska, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1985, s. 43.
Źródło obrazu: kulturaenter.pl

W przeciwnieństwie do aktora, będącego wcieleniem instynktu, wzorem człowieka sceny jest dla Craiga artysta myślący metodycznie i świadomie dobierający środki wyrazu do treści przedstawienia: ideał aktora obdarzony jest zarówno bogatą naturą, jak potężnym mózgiem. Doskonały aktor powinien również odkryć, że symbole należy kształtować z tworzywa znajdowanejgo poza jego własną osobą. 

Co istotne, dla Craiga aktorstwo nie jest sztuką, a aktor nie jest artystą – gdyż przypadek jest wrogiem artysty, a sztukę osiąga się jedynie przez działanie celowe. Chcąc stworzyć jakieś dziło sztuki, można posługiwać się tylko takimi materiałami, które są obliczalne. Człowiek takiego materiału nie stanowi.  Właśnie dlatego ideałem dla Craiga stało się usunięcie aktora ze sceny i zastąpienie go tzw. NADMARIONETĄ. 

NADMARIONETA

Wyrzućcie prawdziwe drzewa, usuńcie realizm ze sposobu wygłaszania tekstu, usuńcie realizm z akcji: zmierzacie tym samym do usunięcia aktora. (...) Aktor musi odejść, a na jego miejsce przyjdzie nieożywiona figura - nadmarioneta. (...) Nie będzie ona rywalizowała z życiem, raczej się wzniesie ponad nie. Jej ideałem nie będzie ciało i krew, lecz niejako ciało w transie; dążyć będzie do spowicia się w śmiertelne piękno, promieniując jednocześnie żywym duchem
edward gordon craig
E. G. Craig
O sztuce teatru, tłum. Maria Skibniewska, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1985, s. 43.

W odniesieniu do powyższego, Craig nie ma tu na myśli wielkiej lalki, ale raczej istotę, której doskonały chłód i piękno ekspresji może zmienić aktora w olbrzyma, pięknego boga. Marzył o aktorze w masce, którzy bierze udział w teatralnym rytuale, unieważniajacym jego osobowość, niszczącym indywidualne ego. Na koncepcję Craiga duży wpływ miał teatr Wschodu, w szczególności Teatr Nō oraz praca zespołów hinduskich. 

CRAIG i REŻYSER CZYLI ARTYSTA TEATRU

Przed działalnością Craiga oraz innych twórców Wielkiej Reformy, rola reżysera była zgoła inna niż obecnie. Początkowo jego działalność ograniczała się do koordynacji pracy aktorów oraz decyzji, którędy następuje wejście oraz zejście aktora ze sceny. Pod koniec XIX wieku, sprawa zaczęła się komplikować, co wiązało się z wymaganiami nowoczesnego dramatu, który do właściwej interpretacji przez aktora, potrzebował wcześniej komentarza, wyjaśnienia. Stąd koło reżysera-koordynatora pojawił się komentator (nazywany “cywilem” lub “literatem”. Początkowo asystował on dramaturgowi, jednak dzięki reformatorom teatralnym, z czasem przejął jego naczelne miejsce, stając się inscenizatorem. Jednym z najważniejszych teoretyków, którym zawdzięczamy współcześnie rozumianą personę reżysera, był właśnie Edward Gordon Craig.

Źródło obrazu: http://gdcshow.blogspot.com
Pozostawia im (aktorom) wykonanie, lecz o tym, jakie ma być oświetlenie, rozstrzygać powinien reżyser. Ponieważ et to, jak już mówiłem, człowiek inteligentny i wyszkolony, obmyślił do tej sztuki najwłaściwsze oświetlenie, tak samo jak specjalnie do niej skomponował odpowiednią scenerię i kostiumy. (...) Mój reżyser nie dąży do odtworzenia natury, lecz tylko do zasugerowania pewnych jej najpiękniejszych, najbardziej żywych przejawów. (...) Co nim kieruje? Ależ sceneria i kostiumy, wiersz i proza, treść sztuki. Wszystkie te elementy, jak ci mówiłem, zestroił harmonijnie.
edward gordon craig
E. G. Craig
O sztuce teatru, tłum. Maria Skibniewska, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1985, s. 148.

W koncepcji teatru Edwarda Gordona Craiga reżyser pełnił więc rolę kluczową i unikalną. Stał się nie tylko osobą odpowiedzialna za organizację spektaklu, ale także ARTYSTĄ TEATRU, twórca o ogromnym wpływie na całą produkcję teatralną.

ZADANIA REŻYSERA WG CRAIGA

Za najważniejsza zadania reżyseria w teorii Craiga należy więc uznać:

edward gordon craig

CRAIG i TEKST - USUNĄĆ LITERATURĘ Z TEATRU

Craig wyrażał przekonanie, że teatr nie powinien być związany ściśle z literackimi tekstami dramatycznymi. Uważał, że teatr powinien wyjść poza słowo pisanego tekstu i dążyć do oddzielenia się od konwencji literackich.

Craig posunął się do ostateczności: zażądał usunięcia z teatru literatury. Miał na myśli słowo pisane. To ostatnie zastrzeżenie jest o tyle ważne, że często obejmujemy słowem literatura wszelkie treści literackie, choćby w tej formie, w jakiej występują one w widowisku pantomimicznym, gdzie nie pada ze sceny ani jedno słowo. Craig natomiast wyraźnie mówi o sztukach pisanych, które posiadają autonomiczną wartość artystyczną i są dziełem skończonym w chwili, gdy autor postawi ostatnią kropkę na papierze. (...) Literatury z teatru nie dało się usunąć. (...) Można co najwyżej mówić o pojawieniu się drugiego autora w osobie reżysera.
Zygmunt Hübner
Craig wczoraj i dzisiaj, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1985, s. 17.

CRAIG i SCENOGRAFIA - TRIUMF SYMBOLIZMU

Scenografia Edwarda Gordona Craiga była wyjątkowa i rewolucyjna w swoim podejściu. Charakteryzowała się szeregiem unikalnych cech, które różniły ją od tradycyjnych konwencji scenograficznych. Kilka kluczowych cech scenografii Craiga to:

PODSUMOWANIE

Na zakończenie warto jeszcze raz zauważyć, jak głęboki wpływ na współczesny teatr miał Edward Gordon Craig. Oto kilka głównych obszarów, w których można zauważyć jego wpływ:

 

  1. Scenografia i wizualna estetyka: Jego innowacyjne podejście do scenografii, minimalizmu i abstrakcji, a także eksperymenty z oświetleniem i symbolicznymi elementami wpłynęły na sposób, w jaki współczesne produkcje teatralne wykorzystują przestrzeń sceny i wizualne aspekty.

  2. Rola reżysera: Jego teoria o reżyserze jako “artysty teatru”, który ma pełną kontrolę nad tworzeniem przedstawienia, wywarła wpływ na rozwój reżyserskiej profesji. Współcześni reżyserzy nadal czerpią z jego podejścia do kreowania spójnych wizji artystycznych.

  3. Symbolizm i abstrakcja: Jego wykorzystywanie symboli i abstrakcyjnych form w scenografii wpłynęło na rozwój kreatywności i interpretacji artystycznych w teatrze. Współcześni twórcy często eksplorują te elementy, aby wyrazić głębsze znaczenia.

  4. Rozszerzanie granic teatru: Jego idea usunięcia literatury i eksperymenty z różnymi elementami teatralnymi przyczyniły się do poszerzenia horyzontów teatru. Współcześni twórcy często sięgają po różne formy ekspresji, łącząc teatr z innymi dziedzinami sztuki i technologią.

  5. Kształtowanie teatralnych teorii i praktyk: Jego pisma teoretyczne, takie jak “O sztuce teatru”, stały się podstawą dla wielu teatralnych teorii i praktyk. Jego koncepty wpłynęły na rozwój różnych metod pracy twórczej w teatrze.

W skrócie, wpływ Edwarda Gordona Craiga na współczesny teatr wykracza poza konkretną epokę i kontynuuje się poprzez inspirację, która wciąż kształtuje teatralne praktyki, estetykę i teorie.