Biomechanika Wsiewołoda Meyerholda

Biomechanika to hasło na zawsze powiązane z twórczością teatralną Wsiewołoda Meyerholda. Rosyjski reżyser w swojej twórczości postulował rewolucyjne podejście do aktorstwa i ruchu scenicznego. Jego technika biomechaniczna łączyła precyzyjny ruch z ekspresyjnym wyrazem, umożliwiając aktorom osiągnięcie nowych poziomów wyrazistości. 

biomechanika

Kim był Wsiewołod Meyerhold?

Twórca teorii biomechaniki urodził się 1874 w Penzie jako syn właściciela fabryki wódek i kupca, Emila Meyerholda. Paradoksem może wydawać się, że jeden z największych wrogów teatru realistycznego w rzeczywistości rozpoczął swoją działalność teatralną w Moskiewskim Teatrze Artystycznym Konstantina Stanisławskiego. Początkowo występował na jego scenie jako aktor naturalistyczny, jednak z czasem zbuntował się przeciwko narzuconemu stylowi inscenizacji.

Oskarżał [realizm] o używanie wyłącznie wokalnych i mimicznych środków wyrazu oraz o pominięcie tych możliwości ekspresji, jakie daje ciało aktora, jego pozy, gesty i ruchy"
J. L. Styan
Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce, tłum. Małgorzata Sugiera, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1995, s. 360-361.

Później w 1902 założył własne Towarzystwo Nowego Dramatu, gdzie wystawiał przede wszystkim dramaty symbolistyczne.

TEATR STUDIO NA POWARSKIEJ

W sezonie 1905/1906 przy MChAT-cie utworzona została nowa grupa.  Jak zostało ogłoszone:

Na czele zespołu stać będzie aktor Moskiewskiego Teatru Artystycznego, Wsiewołod Emiliewicz Meyerhold, zaś ogólny nadzorem nad stroną artystyczną tego przedsięwzięcia weźmie na siebie główny reżyser Moskiewskiego Teatru Artystycznego, Konstantin Siergiejewicz Stanisławski.
biomechanika
Wsiewołod Meyerhold
Przed rewolucją (1905-1917), tłum. A. Drawicz, J. Koenig, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1988, (W związku z projektem nowej trupy dramatycznej przy Moskiewskim Teatrze Artystycznym), s. 8.
biomechanika
Zespół Teatru Studio

Stanisławski odczuwał zmęczenie realizmem. Już wcześniej usiłował inscenizować “Ślepców” oraz “Intruza” w stylu teatru symbolistycznego, jednak jak sam twierdził “między marzeniami reżysera i ich realizacją rozciąga się ogromna przepaść”, a spektakle okazały się raczej słabe. Nowa trupa, nazwana Studiem, miała właśnie za zadanie prowadzić eksperymenty ze stylami arealistycznymi, które Stanisławski nazywał “impresjonistycznymi”.

Słowem kluczem spektakli Meyerholda z czasu Teatru Studio było “stylizacja”. 

Z pojęciem "stylizacji" związana jest nierozerwalnie, jak sądzę, zasada umowności, uogólnienia i symbolu. "Stylizowanie" epoki albo zjawiska polega na podkreśleniu, za pomocą wszelkich dostępnych środków wyrazy, charakteru istotnego danej epoki czy zjawiska, pokazaniu uch ukrytych rysów charakterystycznych, które są zawarte w niewidocznym od razu stylu każdego dzieła artystycznego.
biomechanika
Wsiewołod Meyerhold
Przed rewolucją (1905-1917), tłum. A. Drawicz, J. Koenig, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1988, (W związku z historią i techniką teatru), s. 17.

NOWATORSTWO TEATRU STUDIO

Po pierwsze i najważniejsze Meyerhold uważał, że w dramacie nierealistycznym należy znaleźć odpowiedni styl i ton: każdy utwór posiadał własną “wewnętrzną muzykę”. W związku z tym zadaniem reżysera było odkryć ten ukryty rytm. Co istotne, w interpretacji twórcy biomechaniki forma przedstawienia liczyła się bardziej niż jego treść. Cel swój osiągał za pomocą następujących środków:

Teatr stylizowany. Źródło obrazu: http://www.halksahnesi.org

Teatr Studio działał w rzeczywistości przez 6 miesięcy. W tym czasie prowadzono też próby równolegle do trzech spektakli. Za jedno z najbardziej reprezentatywnych przedstawień uważa się “Śmierć Tintagilesa”.

ŚMIERĆ TINTAGILESA (1905)

Z pewnością Wsiewołod Meyerhold utrzymał “Śmierć Tintagilesa” w konwencji symbolistycznej. Oczywiście spektakl był inscenizacją dramatu Maurice’a Maeterlincka o tym samym tytule.

... w "Śmierci Tintagilesa " ustawił aktorów na tle prostego prospektu, nadając ich pozom rzeźbiarski, "ikonograficzny" styl. Aktorzy podawali wtedy tekst wyraźnie i spokojnie, pozbawiając dramat wszelkich śladów napięcia i tragizmu, a przekazując tylko wrażenie powściągliwej harmonii i "ekstazy".
J. L. Styan
Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce, tłum. Małgorzata Sugiera, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1995, s. 178.

Scenografię do “Śmierci Tintagilesa” stanowiły wyłącznie płótna, ozdobione ornamentacyjnymi wzorami. Ponadto wszystkie ruchy i gesty aktorów były stylizowane. Wspomniany spektakl stał się właśniejedną z przyczyn rozstania Meyerholda i Stanisławskiego, a do publicznych pokazów pracy Studia nigdy nie doszło.

biomechanika

Później Meyerhold kontynuował eksperymenty z teatrem symbolistycznym współpracując z teatrem Wiery Komisarżewskiej w St Petersburgu, w którym rozpoczął pracę jako reżyser w 1906 roku. Aby zilustrować estetykę przyświecającą temu okresowi, warto wspomnieć jedno za słynniejszych przedstawień -“Heddę Gabler” wg dramatu Ibsena.

HEDDA GABLER (1906)

Inscenizacja dramatu Henryka Ibsena wydaje się z pewnością rekordowym osiągnięciem pod kątem “stylizacji” spektaklu. Godne uwagi, że Meyerhold ogołocił scenę ze wszelkich dekoracji: wyjątek stanowił biały fotel Heddy, który stanowił jej miejsce schronienia przed światem i przed ludźmi. Opis pierwszej sceny sporządzony przez Pawła Parczewa, kierownika literackiego teatru, daje odpowiednio obraz estetyki, w której utrzymano spektakl:

Przez cały czas siedzą obok siebie, napięci i nieruchomi, patrząc prosto przed siebie. Spokojnie wypowiadane, choć budzące niepokój słowa spadają rytmicznie z warg, które tutaj wydają się suche i zimne... Ani razu w czasie całej sceny nie zmieniają kierunku spojrzeń i pozy. (...) Tylko przy słowach "W tobie jednak kipiało życie" Lovborg czyni gwałtowny ruch w kierunku Heddy i w tym momencie scena nagle się kończy.
J. L. Styan
Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce, tłum. Małgorzata Sugiera, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1995, s. 363.

Wspomniana “Hedda Gabler” należy do okresu przejściowego: będącego pewnego rodzaju kompromisem pomiędzy estetyką symbolistyczną a futurystyczną. Prawdziwa rewolucja miała dopiero nadejść później w latach 1908-1911, podczas gdy Meyerhold reżyserował dla Cesarskich Teatrów w St Petersburgu, Teatrze Aleksandryjskim i Maryjskim.

biomechanika

DON JUAN (1910)

W inscenizacji “Doń Juana” Meyerhold inspirował się przede wszystkim estetyką teatru barokowego. Liczne zabiegi reżyserskie miały na celu przybliżyć publiczności właśnie realia prapremiery dramatu Moliera w Palais-Royal:

STUDIO NA BORODINSKIEJ

Konflikt ze Stanisławskim oraz coraz szerzej zakrojone zabiegi stylizacyjne z pewnością zradykalizował poglądy twórcy biomechaniki. W celu dogłębnego zbadania własnych przekonań, Meyerhold otworzył w 1913 roku własne laboratorium – Studium na Borodinskiej. Eksperymenty, które tam podejmował, coraz dalej odchodziły od teatru dramatycznego w kierunku działań fizycznych i pantomimy. W związku z powyższym coraz wyraźniej widoczny jest w jego twórczości kult atletyki i akrobatyki. W artykule “Buda jarmarczna” pisał w związku z poszukiwaniami artystycznymi:

Aktor współczesny nie zwraca najmniejszej uwagi na maskę, gest, ruch i intrygę. Została więc zerwana nić tradycji łącząca jego sztukę ze sztuką dawnych mistrzów profesji aktorskiej. Nic nie wie o odkryciu dokonanym przez swoich starszych kolegów: że technika aktorska ma znaczenie autonomiczne. […] Przestał rozumieć znaczenie magicznego słowa „gra”; imitatora nie stać na improwizację […]. Ci, którzy interesują się rekonstrukcją dawnych scen, czerpiąc w tym celu wiadomości z zapomnianych teorii sztuki scenicznej, z dawnych kronik teatralnych i ze starych rycin, przywrócą z czasem teatrowi wiarę w siłę i znaczenie techniki aktorskiej.
biomechanika
W. Meyerhold
Przed rewolucją (1905-1917), tłum. A. Drawicz, J. Koenig, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1988, (Buda jarmarczna s. 156).

Do realizacji swoich wizji bezsprzecznie nie wystarczali mu tradycyjnie przeszkoleni aktorzy:  potrzebował wykonawców o większej sprawności fizycznej, gotowych na eksperymenty formalne i łącznie różnych konwencji teatralnych. Aby ukształtować wykonawcę, który mógłby zrealizować jego wizję teatru Meyerhold opracował więc system ćwiczeń, które nazwał biomechaniką.

BIOMECHANIKA

Pod pojęciem biomechaniki rozumie się technikę teatralną opierającą się na zastosowaniu naukowych zasad biomechaniki do aktorstwa i ruchu scenicznego. Oto kilka kluczowych cech biomechaniki Meyerholda:

Wykonawca Meyerholda musiał z pewnością rozwijać błyskawiczny refleks i wykazywać kompletną synchronizację ruchów. Co więcej, kontrolował wszystkie swoje myśli oraz elastycznie reagował na każdą sytuację, bez potrzeby wcześniejszego przygotowania. W przeciwieństwie do koncepcji Stanisławskiego, Meyerhold przekonywał, że to fizyczna postawa aktora kształtuje emocje i ekspresję wokalną. Na przykład gdy człowiek odczuwa przerażenie, najpierw biegnie, nim wyda określone dźwięki wyrażające strach.

BIOMECHANIKA A PRZEDGRA

Z ducha opisanej powyżej biomechaniki zrodziła się dodatkowo stworzona przez Meyerholda zasada przedgry. W rzeczywistości polegała ona na wprowadzaniu długich przerw pomiędzy kolejnymi partiami dialogowymi. Aktor miał wypełnić je pantomimiczną improwizacją, informującą publiczność o stanie emocjonalnym postaci. W opisie samego Meyerholda przegra polegała odpowiednio na: 

Przez dłuższy czas stał patrząc na widzów, z twarzą zastygłą w zdziwieniu. Potem nagle jego wargi poruszyły się lekko... spod brwi stopniowo, niemal niedostrzegalnie, zaczął wypełzać triumfalny uśmiech szczęścia (...) Teraz całe jego ciało stało się wyrazem dzikiej radości i na widowni wybuchła burza oklasków, choć aktor nie powiedział jeszcze ani jednego słowa.
biomechanika
W. Meyerhold
Meyerhold on Teathre, tł. E. Braun, 1969, s. 205-206.

MEYERHOLD A REWOLUCJA

Po rewolucji bolszewickiej Meyerhold zdecydowanie opowiedział się po stronie nowej władzy. Mógł teraz zaproponować program teatru społecznie zaangażowanego, poszukującego nowych form artystycznego wyrazu, co odpowiadałoby zmianom społecznym. Ponadto rewolucja zniszczyła tradycyjne przyzwyczajenia teatralnego bywalca, dając szansę zrealizowania śmiałych postulatów teatru poszukującego. Twórca biomechaniki wtłoczył więc wypracowaną teorię w ramy filozofii marksistowskiej:

Praca aktora w społeczeństwie przemysłowym będzie traktowana jak środek produkcji, liczący się ze względu na właściwą organizację pracy każdego obywatela... To przecież bardzo ważne, by odkryć te ruchy robotnika, które umożliwiają maksymalne spożytkowanie czasu pracy... Ponieważ ostatecznie zadaniem aktora jest stworzenie swoistego przedmiotu, jego środki ekspresji muszą być ekonomiczne, aby zapewnić precyzję ruchów, konieczną dla jak najsytszej realizacji zadania
biomechanika
W. Meyerhold
Meyerhold on Teathre, tł. E. Braun, 1969, s. 197-198.

Nic więc dziwnego, że właśnie Meyerhold otrzymał zadanie stworzenia nowego teatru dla nowego społeczeństwa. W tym celu przyznano mu salę Teatru Zona. Wkrótce jako założyciel Teatru im. Meyerholda (1923)  i kierownik artystyczny Teatru Rewolucji (1922-1924) stał się jednym z głównych organizatorów życia teatralnego.

biomechanika
Źródło: https://topos.memo.ru/en/node/176

NOWA SCENOGRAFIA MEYERHOLDA

Z pewnością nowy styl gry aktorskiej zaproponowany przez twórcę biomechaniki wymagał właściwych dekoracji – w praktyce Meyerholda przybrały one formę konstruktywistyczną. 

Za podstawowe cechy scenografii Meyerholda należy uznać dodatkowo:

biomechanika
Źródło obrazu: https://pl.pinterest.com/pin/684617580824628375/

ROGACZ WSPANIAŁY (1922)

Bezsprzecznie spektakl osnuty wokół tekstu dramatu ekspresjonisty Fernanda Crommelyncka stanowił pierwszy poważny konstruktywistyczny eksperyment Meyerholda.

Stosując się do zasady francuskiego aktora Mounet-Sull'ego "Chaque texts n'est qu'un pretexte" (każdy tekst to tylko pretekst), Meyerhold po heretycku skreślał i przycinał teksty dramatów. Także "Rogacz wspaniały" posłużył mu wyłącznie jako pretekst do własnego ujęcia historii młynarza Bruno, który tak był zazdrosny o własną żonę, że starając się złapać jej kochanka, zmusił ją do spania ze wszystkimi mężczyznami z wioski.
J. L. Styan
Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce, tłum. Małgorzata Sugiera, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1995, s. 366.
biomechanika

Meyerhold odarł spektakl nie tylko z warstwy werbalnej. Ogołocił również ściany sceny z kurtyny i kulis, odsłaniając nagą cegłę. Na jej tle wybudował wysokie rusztowania połączone pomostem i zakończone schodami. Za tą konstrukcją ustawił również skrzydła wielkiego wiatraka i ogromne koło. Koło obracało się w trakcie ataków zazdrości młynarza. Zrezygnowano na dodatek z kostiumów. Wszyscy aktorzy nosili więc jednakowe niebieskie kombinezony. 

Na osobną uwagę zasługuje gra aktorska, stylizowana odpowiednio na clownadę z komedii dell’arte.

Stał przed publicznością, z biała nieruchomą twarzą. Z tą samą intonacją, monotonnie deklamacyjnym stylem, z takimi samym zamaszystymi gestami wypowiadał swoje górnolotne monologi. (...) Był ośmieszany przez aktora, który wykonywał akrobatyczne figury w najbardziej namiętnych momentach jego dialogów, czkając i komicznie przewracając oczami, jakby znosił najgorsze katusze.
biomechanika
Wsiewołod Meyerhold
Meyerhold on Teathre, tł. E. Braun, 1969, s. 366.

REWIZOR (1926)

Godne uwagi, że “Rewizor” według dramatu Gogola jest przez wielu uważany za największe osiągnięcie twórcy biomechaniki. Meyerhold zmienił tutaj XIX-wieczny dramat w odważną satyrę na nową biurokrację “zbierającą do kupy wszystkie zło, jakie było w Rosji”.

Meyerhold ukształtował swoje przedstawienie, złożone z 15 scen, na wzór sonaty. Liczyły się tutaj przede wszystkim zmiany tonu i tempa, a wszystkie słowa i ruchy zostały podporządkowane nadrzędnemu rytmowi. Niektóre sceny zbudował Meyerhold jak chóry, w których jedna postać intonuje słowa, a tłum powtarza je w różnych tonacja jak rodzaj akompaniamentu.
J. L. Styan
Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce, tłum. Małgorzata Sugiera, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1995, s. 366.
biomechanika
Źródło obrazu: Encyklopedia Teatru Polskiego

Muzyczna struktura na pewno nie ujęła niczego wizualnej stronie przedstawienia. Nad sceną wisiały kandelabry, kostiumy w stylu opera bouffe i rekwizyty utrzymano w tonie luksusu, co miało dodatkowo podkreślać groteskowość gry aktorskiej. Akcja wykraczała dodatkowo poza ramę sceniczną – dla przykładu finałowy taniec otaczał całą widownię.

Każda scena "Rewuzora wznosiła się na szczyty stylizacji. W czasie obchodu "pijany Chlestiakow w olbrzymim płaszczu szedł niepewnym krokiem wzdłuż balustrady, a towarzyszący mu corps de ballet miejscowych dygnitarzy, chcąc się przypodobać, naśladowała każde jego potknięcie. Potem kiedy Anna wspominała zakochanego w niej kapitana kawalerii, zza mebli wyskakiwał pochód usychających z miłości oficerów, każdy z bukietem w dłoni, i komediancko popełniał samobójstwo.
J. L. Styan
Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce, tłum. Małgorzata Sugiera, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1995, s. 366.

MEYERHOLD FORMALISTA

Tymczasem “Rewizor” nie spotkał się z uznaniem prasy socjalistycznej. Od czasu premiery zaczęto  więc oskarżać Meyerholda o reakcyjność i antyspołeczny mistycyzm. Dodatkowo okrzyknięto go formalistą, tworzącym dzieła odległe od rzeczywistych potrzeb społeczeństwa socjalistycznego. Coraz większy nacisk kładziony przez władze na twórczość socrealistyczną, połączone z wrogością dotyczącą niemieckiego pochodzenia twórcy biomechaniki doprowadziło w konsekwencji do pozbawienia go pracy (w 1938 r. zamknięto Teatr im. Meyerholda). Rok później został aresztowany, a w lutym 1940 roku wykonano w końcu egzekucję przez rozstrzelanie. Na szczęście ostatecznie w latach 50. po śmierci Stalina Meyerhold doczekał się rehabilitacji, a w latach 60. opublikowano drukiem jego teksty. 

PODSUMOWUJĄC

Na zakończenie warto jeszcze raz podsumować najważniejsze osiągnięcia Wsiewołoda Meyerholda:

Reasumując, Wsiewołod Meyerhold odegrał znaczącą rolę w historii teatru, inspirując kolejne pokolenia artystów do eksperymentowania z formą i wyrazem scenicznym. Jego dziedzictwo wciąż pozostaje ważnym źródłem inspiracji dla teatru i sztuki scenicznej na całym świecie.