Teatr epicki czyli słów kilka o koncepcji teatru Bertolta Brechta

Teatr epicki to forma teatru, która została rozwinięta przez niemieckiego reżysera i dramaturga Bertolta Brechta. Charakteryzuje się ona wykorzystywaniem narracji, komentarzy i analizy społecznej, aby stworzyć dystansowanie efekt między publicznością a wydarzeniami na scenie. Lecz nie wyprzedzajmy faktów…

teatr epicki
źródło: //www.jw3.org.uk

Kim jest Bertolt Brecht - twórca teatru epickiego?

Bertolt Brecht urodził się 10 lutego 1898 roku w Augsburgu w Niemczech. Jego pełne imię to Eugen Berthold Friedrich Brecht. W młodości interesował się literaturą i teatrem. Studiował medycynę na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium, ale porzucił naukę, aby skupić się na swojej pasji – teatrze. W latach 20. XX wieku Brecht rozpoczął karierę jako reżyser i dramaturg, tworząc kontrowersyjne i innowacyjne przedstawienia.  

 

W 1933 roku, po dojściu Hitlera do władzy, Brecht zmuszony był opuścić Niemcy ze względu na swoje antyfaszystowskie przekonania. Przez kolejne lata mieszkał na emigracji w różnych krajach, m.in. w Danii i Stanach Zjednoczonych.

 

W USA Brecht spotkał się z wieloma wyzwaniami. Jego teatr epicki, który stawiał na zaangażowanie społeczne i polityczne, nie zawsze był dobrze przyjmowany przez amerykańską publiczność i krytyków. Był również obiektem śledztwa Komisji Sprawiedliwości w Sprawach Antyamerykańskich, która podejrzewała go o sympatie komunistyczne.

 

Po zakończeniu wojny i w wyniku narastającego napięcia politycznego w USA, Brecht postanowił opuścić kraj i powrócić do Europy. W 1947 roku wyjechał do Szwajcarii, a następnie osiedlił się w Berlinie Wschodnim, gdzie kontynuował swoją twórczość.

 

Zmarł 14 sierpnia 1956 roku w Berlinie Wschodnim. Jego wpływ na świat teatru jest nadal widoczny i doceniany do dziś. Jego teoria i techniki teatru epickiego miały duży wpływ na rozwój teatru i inspirują twórców na całym świecie.

teatr epicki

Czym jest teatr epicki?

W teatrze epickim, zamiast tworzyć iluzję rzeczywistości, aktorzy często przerywają akcję, aby zwrócić uwagę publiczności na polityczne, społeczne lub ekonomiczne konteksty przedstawianych wydarzeń. Tekst jest często pisany w sposób jasny i prosty, aby przekazywać konkretne przesłanie. Brecht wierzył, że teatr powinien być narzędziem edukacyjnym, które pobudza do myślenia i angażuje publiczność w refleksję nad społeczeństwem i polityką. Teatr epicki ma na celu obudzić świadomość społeczną i zachęcić do działania, zamiast jedynie dostarczać rozrywki.

Chodzi tutaj o próby grania tak, aby trudnić widzowi jego żywiołowe, nie kontrolowane wczuwanie się w postaci sztuki. Akceptacja albo odrzucenie ich wypowiedzi czy działania powinno dokonywać się w kręgu świadomości, a nie, jak dotąd, w podświadomości widza.
teatr epicki
Bertolt Brecht
Wartość mosiądzu, przekład zespołowy, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1975, s. 124.

Cechy teatru epickiego

1. DYSTANSOWANIE W TEATRZE EPICKIM

Teatr epicki stawia na dystansowanie, czyli celowe oddalenie widza od wydarzeń na scenie. Dzięki temu publiczność może obserwować i analizować przedstawiane wydarzenia z perspektywy społecznej i politycznej, zamiast emocjonalnie się angażować.

Flagowym przykładem jest tzw. “scena uliczna” teatru epickiego. Jak pisze John Louis Styan w książce “Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce”:

Wyobraźmy sobie wypadek uliczny z udziałem kierowcy i przechodnia oraz mimowolnego świadka, który widział całe zajście. Kiedy świadek próbuje wyjaśnić innym, jak doszło wypadku, odtwarza działania kierowcy i przechodnia tak, aby zgromadzeni mogli sami osądzić, kto ponosi winę. Taki typ przedstawienia może być dobrym teatrem, choć daleko mu do tradycyjnego artystycznego wydarzenia. Nikt nie prosi świadka, żeby precyzyjnie odtworzył zachowania ludzi zamieszanych w wypadek, czy rzucił na patrzących czas iluzji. Powinien zdać sprawę z tego, co się stało, może więc obyć się bez naśladowania rzeczywistości. Z założenia zatem teatr epicki przeciwstawia się teatralnej iluzji. Nie próbuje ukryć tego, że jest tylko teatrem.
J. L. Nicol
Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1995, s. 413.

Szczególne znaczenie w uzyskaniu dystansu ma tzw. efekt osobliwości.

Efekt osobliwości A teatr epicki Brechta

efekt osobliwości teatr epicki
Źródło: Dziennik teatralny

Efekt osobliwości Brechta, znany również jako efekt wstrząsający (Verfremdungseffekt), jest techniką teatralną używaną w teatrze epickim. Brecht wprowadził ten efekt w celu zdestabilizowania naturalizmu i emocjonalnego zaangażowania widza, a zamiast tego skłonić go do aktywnego myślenia i analizy społecznej. Efekt osobliwości polega na celowym wprowadzeniu elementów, które przerywają iluzję rzeczywistości na scenie.

 

Jak wczuwanie się czyni powszednim jakieś osobliwe zdarzenie, tak efekt osobliwości czyni osobliwą powszedniość. Najpowszedniejsze zdarzenia, przedstawione jako osobliwe, przestają być nudne. Widz nie ucieka już od teraźniejszości w historię, teraźniejszość staje się historią. (...) Trzeba zobaczyć, jak dzieci grają dorosłych! Jak obce i osobliwe wydają się w ich ujęciu niektóre cechy dorosłych!
teatr epicki
Bertolt Brecht
Wartość mosiądzu, przekład zespołowy, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1975, s. 116-117.

Efekt osobliwości w teatrze epicki uzyskuje się przez zabiegi takie jak: 

1. Złamanie czwartej ściany: Aktorzy mogą przerywać akcję i zwracać się bezpośrednio do publiczności, łamiąc tym samym konwencję udawania, że aktorzy nie widzą widzów.

 

2. Komentarze narratora: Narrator może wprowadzać komentarze, analizy i wyjaśnienia, które podważają naturalizm przedstawienia i skłaniają widza do refleksji.

 

3. Użycie plakatów, napisów, slajdów: Teatr epicki często używa wizualnych narzędzi, takich jak plakaty lub slajdy, aby przekazywać informacje, komentarze lub analizy, które oddzielają widza od emocjonalnego zaangażowania w fabułę.

 

4. Przerwy i fragmentacja: Przedstawienia teatru epickiego mogą być przerwane lub podzielone na fragmenty, które niekoniecznie są chronologiczne lub logiczne. To podkreśla konstrukcyjność przedstawienia i skłania widza do analizy.

 

5. Wykorzystanie muzyki (songów) lub fragmentów wierszowanych.

Celem efektu osobliwości jest zachęcenie widza do krytycznego myślenia i refleksji nad przedstawianymi wydarzeniami, a także do analizy społecznej i politycznej. Brecht wierzył, że widzowie powinni być aktywni, a nie bierni, i że teatr powinien służyć jako narzędzie edukacyjne i społeczne. Efekt osobliwości jest jednym z narzędzi, które pomaga osiągnąć ten cel.

2. ANALIZA SPOŁECZNA W TEATRZE EPICKIM

Analiza społeczna w teatrze epickim polega na badaniu i krytycznej refleksji nad strukturami społecznymi, nierównościami, konfliktami klasowymi i innymi problemami społecznymi. Teatr epicki stawia sobie za zadanie nie tylko przedstawienie historii, ale także ukazanie ich kontekstu społecznego i politycznego.

analiza społeczna brechta
Źródło: Encyklopedia Teatru Polskiego

Analiza społeczna w teatrze epickim może obejmować:

 

1. Wykazanie niesprawiedliwości społecznych: Przedstawienia teatru epickiego często ukazują nierówności społeczne, takie jak bieda, wyzysk, dyskryminacja czy niesprawiedliwość systemów politycznych. Poprzez ukazanie tych nierówności, teatr ma na celu zwrócenie uwagi na problemy społeczne i pobudzenie do działania.

 

2. Analiza mechanizmów władzy: Teatr epicki bada i analizuje mechanizmy władzy, takie jak korupcja, nadużycie władzy czy manipulacja. Przedstawienia często ukazują jak władza wpływa na jednostki i społeczeństwo jako całość.

 

3. Konflikty klasowe: Teatr epicki często bada konflikty klasowe i napięcia między różnymi grupami społecznymi. Przedstawienia mogą ukazywać walkę robotników z kapitalistycznymi strukturami, konflikty między biedą a bogactwem czy konfrontacje społeczne.

 

4. Krytyka systemów politycznych: Teatr epicki może krytykować istniejące systemy polityczne i społeczne. Przedstawienia mogą zwracać uwagę na niedoskonałości demokracji, autorytaryzmu czy innych form rządów, a także na potrzebę zmiany i reform.

Teatr epicki ma na celu obudzić świadomość społeczną i zachęcić do działania. Przedstawienia często zawierają wyraźne polityczne przesłanie, które ma na celu zainspirować publiczność do refleksji i działania.

3. Teatr epicki i jego język

Teatr epicki używa specyficznego języka, który ma na celu angażowanie widza w krytyczne myślenie i refleksję nad społeczeństwem.

 

Język w teatrze Brechta jest zazwyczaj prosty i dosadny, pozbawiony zbędnych ozdobników. Obejmuje dialogi, monologi i piosenki. Brecht również eksperymentował z różnymi formami, takimi jak montaż, czyli łączenie różnych scen i elementów w jedną całość. Język w teatrze Brechta jest narzędziem, które ma na celu pobudzić świadomość społeczną i polityczną widza, a także zachęcić go do działania i zmiany społecznej. 

4. MUZYCZNOŚĆ TEATRU EPICKIEGO

Szczególną rolę w teatrze Brechta odgrywały tzw. songi. Pisarz wielokrotnie apelował:

 

Oddzielcie śpiewy od reszty! Emblematem muzyczny, zmianą świateł, Tytułami lub obrazami wskażcie, Że oto bratnia sztuka Wkracza na scenę. Aktorzy Zmieniają się w śpiewaków. W innej już pozie Zwrócą się do publiczności, będąc ciągle jeszcze Bohaterami sztuki, lecz odtąd otwarcie z autorem współpracując.
teatr epicki
Bertolt Brecht
Wartość mosiądzu (Śpiewy), przekład zespołowy, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1975, s. 204.
teatr epicki

Brecht postulował oddzielenie śpiewów od pozostałej części przedstawienia za pomocą środków inscenizacyjnych, takich jak motywy muzyczne, zmiany oświetlenia czy transparenty. Ponadto nie należało przydzielać zadań wokalnych i aktorskich innym członkom obsady – u Brechta aktor powinien równocześnie być śpiewakiem. Songi transponują poglądy Brechta, pozwalając zaistnieć im w przestrzeni przedstawienia.

Równocześnie w piosenkach autor w sposób bezpośredni przedstawia morał sztuki – muzyka pozwala przemycić treści w sposób mniej nachalny, przy czym pointa może przewijać się wraz z muzycznym leitmotivem przez cały spektakl, akcentując szczególnie ważne dla autora momenty.

Wpływ songów polega na tym, że akcja sceniczna zatrzymuje się w pewnym momencie i powstaje inny plan sztuki, w którym opowiada się tylko o wydarzeniach sztuki, komentuje się tylko to, co było, lub zapowiada, co nastąpi. Ta technika leży u postaw dramatu epickiego i można ją wyprowadzić ze starego dramatu greckiego, w którym chór odgrywał tak wielką rolę.
Roman Szydłowski
Bertolt Brecht. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1973.

5. NARRACYJNOŚĆ A TEATR EPICKI

Narracyjność u Brechta polegała na używaniu opowieści, które wyrażały przyczyny i skutki zdarzeń, zamiast skupiania się na rozwijaniu wątków fabularnych czy emocjonalnych konfliktów. Jego celem było oddziaływanie na widza, aby skłonić go do myślenia krytycznie, zamiast jedynie emocjonalnie zaangażować się w spektakl.

 

W teatrze epickim Brechta, narracyjność wyrażała się poprzez różne techniki, takie jak używanie narratora, czyli postaci, która opowiadała wydarzenia i komentowała akcję. Narrator mógł być również narzędziem Brechta do podkreślenia ważnych kwestii społecznych i politycznych.

 

Inną techniką było stosowanie plakatów czy tablic, które informowały widzów o nadchodzących wydarzeniach lub wprowadzały w tematykę przedstawienia.

 

Ważnym elementem narracyjności u Brechta było również przerywanie akcji i zachęcanie widzów do refleksji nad tym, co się dzieje na scenie. Taki zabieg miał na celu zrywanie z iluzją teatralną i sprawienie, aby widzowie myśleli o przedstawionych problemach i zjawiskach w kontekście rzeczywistości społecznej.

 

teatr epicki
Źródło: British Library

JAK WYGLĄDAŁA SCENOGRAFIA W TEATRZE EPICKIM?

Teatr epicki często korzysta z prostych i zmienialnych scenografii. Przesunięcia sceniczne są widoczne dla publiczności i mają na celu podkreślenie fikcyjności i konstrukcyjności przedstawienia.

Scenografia w teatrze epickim często była minimalistyczna, abstrakcyjna i symboliczna, służąc celom politycznym i społecznym. W przeciwieństwie do tradycyjnego teatru, w którym scenografia ma na celu tworzenie realistycznych, dokładnych reprezentacji miejsca i czasu akcji, scenografia w teatrze epickim skupia się na sugerowaniu, symbolizowaniu i uogólnianiu. Często używała prostej geometrii, abstrakcyjnych form i minimalistycznych elementów scenograficznych, takich jak platformy, schody, drzwi czy proste rekwizyty.

 

Scenografia miała podkreślać sztuczność teatru i uświadamiać widzowi, że ogląda fikcję, co miało na celu pobudzenie świadomości społecznej i politycznej.

 

Dodatkowo, w teatrze epickim często stosowano: projekcje filmowe, plakaty, tablice a także projekcje slajdów, aby dostarczyć widzowi informacji, kontekstu historycznego lub politycznego. Te techniki miały służyć edukacji i mobilizacji widza. Scenografia w teatrze epickim była świadomie tworzona w celu podkreślenia przesłania i angażowania widza w refleksję nad społeczeństwem i polityką. Była ona integralną częścią całego przedstawienia, które miało na celu nie tylko dostarczenie estetycznego doświadczenia, ale również zainspirowanie do działania i zmiany społecznej.

Na Wielkiej Kurtynie namalujcie czupurnego Gołębia pokoju brata mego, Picassa. Za nią Drut naciągnijcie i na nim Zawieście mi zwiewną firankę (...) Zależnie od rodzaju sztuki ta zasłona Może być z płótna grubego lub z jedwabiu, Tylko zbyt ciemną nie róbcie mi jej, gdyż właśnie na nią rzucać będziecie tytuły Następnych wydarzeń, aby napięcie utrzymać i by widzowie Czekali na rzecz właściwą (...) Siedząc w fotelu widz ujrzy te skrzętne przygotowania (...) i niech zrozumie, że to nie czary, lecz Praca wasza, przyjaciele.
teatr epicki
Bertolt Brecht
Wartość mosiądzu (Śpiewy), przekład zespołowy, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1975, s. 204.

AKTOR W TEATRZE EPICKIM

teatr epicki
Źródło: berkshirefinearts.com

Aktorstwo w teatrze epickim charakteryzowało się specyficznymi cechami. Brecht dążył do oddzielenia widza od identyfikacji z postaciami i emocjonalnego zaangażowania, co nazywane jest “efektem wyobcowania”  (Verfremdungseffekt). Wprowadził różne techniki, które miały zniwelować identyfikację emocjonalną i skupić uwagę publiczności na analizie i refleksji społeczno-politycznej.

 

Cechy aktorstwa u Brechta obejmowały:

 

1. Przełamanie czwartej ściany: Aktorzy zwracali się do publiczności, angażując ją bezpośrednio, łamiąc iluzję rzeczywistości scenicznej.

 

2. Gesty i mimika: Wprowadzanie przerysowanych, nierealistycznych gestów i mimiki miało podkreślać funkcję aktora jako przedstawiciela społeczności, a nie jedynie indywidualnej postaci.

 

3. Gestus: Brecht uważał, że gestus, czyli zewnętrzne wyrażenie wewnętrznego stanu postaci, jest kluczowym elementem aktorstwa. Aktorzy mieli analizować postacie pod kątem ich działań społecznych.

 

4. Zmiana roli: Aktorzy często zmieniali role na oczach publiczności, aby podkreślić, że odgrywają jedynie postacie, a nie identyfikują się z nimi.

 

Aktorstwo w teatrze Brechta miało na celu pobudzenie myślenia i świadomości społecznej, wywołując zdziwienie i dystans emocjonalny u widzów. W ten sposób Brecht dążył do edukowania i angażowania publiczności w rozważania na temat społecznych i politycznych zagadnień.

Źródło: WDR

TEATR EPICKI - PODSUMOWANIE

Teatr epicki Bertolta Brechta to nowatorski styl teatralny, który zrewolucjonizował podejście do sztuki scenicznego przedstawienia.

Jego najważniejsze cechy to:

 

1. Efekt wyobcowania: Brecht dążył do oddzielenia widza od identyfikacji emocjonalnej z postaciami i zaangażowania emocjonalnego w przedstawienie.

 

2. Społeczne przesłanie: Teatr Brechta skupiał się na ukazywaniu problemów społecznych i politycznych, wzywając widza do refleksji i działania wobec niesprawiedliwości i nierówności społecznych.

 

3. Narracyjna struktura: Sztuki Brechta często miały silną narracyjną strukturę, której celem było przekazanie konkretnej historii lub wydarzenia z wyraźnym przesłaniem.

 

4. Rozszczepiona postać: Postacie w teatrze epickim były rozszczepione i wielowymiarowe, odbiegając od tradycyjnych archetypów. Często aktorzy zmieniali role, aby podkreślić, że odgrywają funkcję społeczną, a nie jedynie jednostki.

 

5. Przełamanie czwartej ściany: Aktorzy angażowali widownię bezpośrednio, rozmawiając z nią, zadając pytania lub komentując wydarzenia na scenie, aby zachęcić do aktywnego uczestnictwa.

 

6. Użycie muzyki, dźwięku i projekcji: Brecht eksperymentował z wykorzystaniem dźwięku, projekcji i innych technicznych elementów, które podkreślały aspekt teatru jako spektaklu i działały na wyobraźnię widza.

 

W skrócie, teatr epicki Brechta charakteryzował się innowacyjnymi technikami, które miały na celu zaangażowanie widowni w krytyczne myślenie o społeczeństwie i jego problemach, stawiając na pierwszym miejscu edukacyjny aspekt teatru.

Źródło: Gazeta wyborcza

BIBLIOGRAFIA

Brecht, B. (1975). Wartość mosiądzu (przekład zespołowy). Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Mazurkiewicz-Szafarska N., Spoiler, mroczne intrygi i oktawy równoległe czyli Brecht na Netflixie, Ogrody Nauk i Sztuk nr 2022 (12), https://ogrodynauk.pl/index.php/onis/article/view/1419.

Nicol J. L., Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1995.

Shukla, H. K., Purohit, D. R. (2016). The Use of Music in the Light of Brechtian Theories and Practices http://www.languageinindia.com/dec2016/hemantkumarmusicbrecht.pdf

Szydłowki, R. (1973). Bertolt Brecht. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Artykuł powstał w ramach cyklu Teatru Przypadków Feralnych p.t. “Teatr o teatrze: Historia teatru“. Nie czytajcie o innych twórcach teatralnych. Przecież nie musicie wiedzieć, kogo plagiatujemy.